Comparteix:

Teixint comunitat per al compromís de la UPC a la societat

A càrrec de la vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat

La UPC és una universitat que al llarg dels anys ha anat desenvolupant un gran nombre d’activitats molt diverses a partir del compromís social personal i col·lectiu. Les diferents accions s’han anat institucionalitzant en polítiques sectorials sota conceptes com la cooperació per al desenvolupament, la igualtat i la sostenibilitat. El Pla de compromís social aprovat el passat mes de novembre té com a finalitat reforçar les accions que s’estan duent a terme així com impulsar-ne de noves dotant-les de més coherència i transversalitat per tal d’augmentar-ne el seu impacte i visibilitat. Del pla m’agrada destacar, al mateix temps que agrair, l’àmplia participació i suport de la comunitat universitària així com de persones i entitats de l’entorn que mitjançant les seves aportacions i comentaris han contribuït decididament al seu disseny. Les actuacions prioritàries que s’hi defineixen estan orientades a alinear el compromís social de la UPC amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Sota el lema “Canvia el món amb la UPC” es vol posar a l’abast de l’estudiantat de la UPC oportunitats d’aprenentatge transformador amb vinculació amb els reptes actuals i de futur de la societat lligats als àmbits de la cooperació i la sostenibilitat, que els permeti prendre el protagonisme com agents de canvi. Per fer-ho possible, és clau la implicació del PDI i per aquest motiu és molt important posar en valor i donar visibilitat a la tasca que s’està duent a terme en aquests àmbits. En aquest sentit, la creació dels premis al compromís social tenen aquesta finalitat, per altra banda, des de finals d’estiu, hi ha la possibilitat d’assignar els ODS a l’hora d’incorporar les contribucions acadèmiques i d’investigació en el DRAC. Està previst que en el decurs d’aquest curs,  s’activi de forma progressiva l’eina que permeti vincular els treballs finals d’estudi als ODS.

La situació que estem vivint arrel la pandèmia posa de manifest encara més el paper rellevant de la nostra universitat com a generadora i transmissora de coneixement per a fer front a les problemàtiques que demanda la societat i de la necessitat, ara més que mai, d’articular espais de co-creació de projectes, identificació de reptes i proposta de solucions col·laboratives, connectant la comunitat universitària amb la resta de la societat. Un molt bon exemple són els 20 projectes que des del mes de març s’estan desenvolupant conjuntament amb hospitals, administracions, organismes i entitats socials arrel de les dues convocatòries extraordinàries promogudes des del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD).

El posicionament de la UPC envers l’acció climàtica és un altre dels passos que s’han fet i recollit en l’aprovada estratègia d’acció climàtica UPC 2030 mitjançant la qual com a universitat ens comprometen a assolir una universitat neutra en carboni l’any 2030, al mateix temps que permet adherir-nos als compromisos proposats per la Generalitat de Catalunya. L’estratègia abasta accions relacionades amb la gestió, promovent l’eficiència energètica i introduint accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic als campus; la docència, impulsant la metodologia CampusLab i fomentant projectes acadèmics en els diferents àmbits de l’acció climàtica, i acompanyant i dinamitzant projectes de recerca i de transferència de coneixement.

El treball en xarxa amb els centres a través de les i els representants d’igualtat, inclusió, sostenibilitat i cooperació resulta essencial per a sumar sinèrgies  i desenvolupar propostes conjuntes. En aquesta línia, per exemple, ha estat possible crear la setmana de la dona UPC, que en la seva primera edició va significar, a més, el punt de partida per a la presentació de la nova competència transversal de perspectiva de gènere en la docència.  La incorporació d’aquesta competència en els estudis és un element fonamental de la qualitat de formació dels estudis. Aquest és el motiu pel qual s’està treballant en la generació de recursos docents per al PDI. A través de l’enllaç “Nous recursos de gènere i docència” que es troba a ATENEA, és possible tenir accés a la informació i a les eines que es van generant.

La implicació de la dona ens els àmbits STEAM és decisiva per a poder aportar solucions des d’una visió igualitària i diversa als reptes als que ha de fer front la societat. En aquest sentit, la captació de talent femení als estudis UPC a través del programa Aquí STEAM, orientat a joves entre 9 i 14 amb la col·laboració de centres de primària i secundària, és una de les nostres prioritats. El treball conjunt amb l’ICE per a la formació del professorat de les escoles, així com la valuosa tasca de les dones referents UPC, permeten acostar a les aules no tan sols l’experiència, sinó l’emoció de les pròpies experiències. El sostre de vidre en la carrera acadèmica de les dones és també un dels reptes en el que cal continuar fent èmfasi per a superar la desigualtat en l’assoliment de figures i càrrecs dins la nostra pròpia universitat. El programa d’exempcions docents per a la intensificació a la recerca és una de les eines creades per afavorir-ho, però és evident que falta molt camí per recórrer i que tan sols amb l’esforç conjunt de tothom és possible fer un pas ferm cap endavant. En aquest sentit, la UPC participa activament en la Comissió de dones i ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya amb l’objectiu de generar propostes comunes i conèixer de primera mà polítiques exitoses.

 

Gemma Fargas

Vicerectora de Responsabilitat Social i Igualtat