Comparteix:

Visita a la Universitat de Zagreb

Debat sobre docència, mètodes docents i recerca

La directora de l’ICE visita la Universitat de Zagreb, convidada per la Faculty of Organization and Informatics (FOI) d’aquesta universitat, a la localitat de Varaždin, a Croàcia.

La directora ha estat reunida amb la professora Katarina Pažur Aničić, cap del Student Support and Career Development Centre, amb la professora Renata Mekovec, vicedegana d’Educació,

I amb membres de nou equip deganal de la facultat, la professora Nina Begičević Ređep, futura degana, i el professor Igor Balaban, futur vicedegà de Recerca Científica i Col·laboració Internacional,

Diferents professors i professores de la facultat han ofert a la directora una mostra d’experiències de docència i mètodes docents actualment en aplicació a la FOI.

Així mateix, durant la visita s’ha debatut sobre futures col·laboracions de recerca.