Professorat no universitari

  • Formació permanent del professorat de secundària

    Activitats formatives adreçades al professorat d'ESO i batxillerat de l'àmbit de la tecnologia, les ciències experimentals, les matemàtiques i de cicles formatius de les famílies industrials.

  • Recursos didàctics

    En aquest espai trobareu alguns estudis i recursos didàctics per al professorat de secundària i FP que són produccions de grups de treball de l’ICE de la UPC, resultats de la col·laboració amb altres institucions i d'altres."

  • MÀSTER en Formació del Professorat d'Educació de Secundària
    Màster universitari que capacita per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, batxillerat i formació professional específica

 

Enllaços relacionats

activitats-upc-secundaria.png

recerca-upc-secundaria.png