Exemples Pràctics

  • MOOC “El Llenguatge de l'Enginyeria” en el que és possible enregistrar-s'hi i treballar-hi segons el propi ritme. És gratuït i si s'obté més de 8 sobre 10 en qualsevol dels tests, s'activen les gamificacions. https://mooc.upc.edu/
  • Vídeos assignatura de Càlcul de 1r del Grau de Civil disponible a CaminsOpenCourseWare. https://ocw.camins.upc.edu/ocw/home?execution=e3s2
  • Curs de Moodle “Mathcom” per anivellar coneixements de Matemàtiques, per als estudiants amb diferents estudis previs que han de cursar un Màster a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona. http://moodle.camins.upc.edu/timemathcomp/demo