Convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de millora i innovació docent Galàxia Aprenentatge 2023

Convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de millora i innovació docent Galàxia Aprenentatge 2023

(Acord CG/2023/02/30, de 21 de febrer de 2023, del Consell de Govern - Vicerectorat de Política Universitària)

 

El projecte Galàxia Aprenentatge és un procés per repensar l’experiència d’aprenentatge a la Universitat, que ha de resultar en una transformació de la docència a la UPC que impliqui la definició d’un model docent propi i la identificació de les estratègies d'aprenentatge més adients i eficients. Amb aquesta finalitat, s’obre una convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i recerca educativa que permetin pilotar les metodologies identificades i recollir evidències sobre la seva pertinença i efectivitat en el context de la UPC. Esperem que les experiències resultants dels projectes que rebin ajuts esdevinguin agents inspiradors que contribueixin a la multiplicació d’iniciatives similars a tots els centres docents de la UPC i promoguin la generació d’una xarxa de professorat implicat en la transformació docent.

Les propostes que no requereixin finançament es poden presentar igualment i, si resulten seleccionades, tindran dret als serveis d’acompanyament que estan previstos en aquesta convocatòria.

Resolució de la convocatòria d'ajuts 2023

Enllaços relacionats

Documentació Convocatòria de Projectes d'innovació docent 2021

(Vicerectorat d'Avaluació i Qualitat. Acord CG/2021/02/34, de 9 d'abril de 2021)


Documentació Convocatòria de Projectes d'innovació docent 2019

(Vicerectorat d'Avaluació i Qualitat. Acord CG/2019/04/14, de 4 de juliol de 2019)