Comparteix:

Tardor 2018 amb el Postgrau de docència universitària i més formació

Activitats de formació adreçades al PDI de la UPC

l’ICE ofereix un ventall d’activitats de formació per al PDI de la UPC, principalment en docència universitària.

Les inscripcions s’han obert per al nou curs 2018-2019 i es poden consultar a: https://www.ice.upc.edu/ca/secretaria-virtual/inscripcions-obertes. Aquesta oferta és dinàmica i s’amplia segons demandes.

 

Per aquesta tardor 2018 destaquem el postgrau en docència universitària STEM (Postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), un títol emès per la Fundació Politècnica de Catalunya, estructurat en 15 ECTS (https://www.upc.edu/ice/ca/professorat-upc/programa-de-postgrau/estructura-del-postgrau). Aquest postgrau, aprovat pel CG de la UPC com a part de l’oferta de formació permanent del curs 2018-2019, està adreçat al professorat de la UPC que desitgi actualitzar la seva docència. “El postgrau té l’objectiu de millorar les competències docents del professor o professora universitari, amb èmfasi a la innovació docent. Vol ser una eina útil i profitosa per al desenvolupament del professorat com a docents de la universitat” (Antoni Pérez-Poch): https://www.upc.edu/ice/ca/professorat-upc/programa-de-postgrau

 

L’oferta formativa adreçada al PDI de la UPC es complementa amb altres activitats de formació en docència i en extensió universitària. Part d’aquesta oferta consisteix en formació per a la docència en anglès, enguany amb dues edicions del curs Coaching for English-Medium Instruction Lecturers, que inclou un coaching individual per resoldre dubtes i donar pautes personalitzades per a una docència en anglès més efectiva.

S’ofereix també, en coordinació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, formació en prevenció de riscos laborals i desfibril·ladors.

 

L’ICE de la UPC treballa conjuntament amb els centres docents de la universitat per atendre les necessitats específiques de formació del seu professorat que puguin sorgir. En aquests casos es facilita organitzar la formació ad-hoc, al propi centre, i en les dates i horaris que s’acordin amb cada centre. Així mateix, l’ICE recull els suggeriments i demandes del PDI de la UPC per tal d’apropar l’oferta de formació als docents universitaris.

 

Us convidem a adreçar-vos a l’ICE, Bon inici de curs 2018-2019!!

 

Vull rebre informació sobre les activitats de l’ICE: http://gcice.upc.edu/ice2010/alta_llista.asp

Formulari per recollir propostes de formació: https://www.ice.upc.edu/ca/professorat-upc/formacio-continuada/propostes-de-formacio

Contacteu amb l’ICE: infor.ice@upc.edu, 934016666