Comparteix:

Oferta Formativa específica del ProFI

Columna Suport
El Programa de Formació Inicial (ProFI) s'adreça especialment al PDI de nova incorporació a la UPC, i està obert a tots els professors de la universitat que al llarg de la seva carrera professional necessitin incorporar noves tècniques i estratègiques docents.

A continuació trobareu les activitats obertes que formen part del Programa de Formació Inicial. En el cas que us hagueu inscrit al programa, és molt important que us fixeu en l'edició, donat que heu de realitzar aquelles activitats que es corresponen amb l'edició del ProFI a la que us heu inscrit.
 
 
dubtes.png