Comparteix:

Activitats formatives del ProFI

Columna Suport

El ProFI consta de diversos tipus d'activitats formatives.                           

 
 
oferta_profi.png
 

Tallers

Els tallers són trobades intensives, de 6 a 12 hores distribuïdes en un o dos dies, en les quals un/a expert/a introdueix, a les persones assistents, en continguts que serveixen de fonament teòric als diferents programes d’acció.

Aquest tipus de formació combina les classes expositives amb metodologies d’aprenentatge actiu en les quals les persones assistents han de participar, implicar-se i actuar per a una millor comprensió de les mateixes.

Els tallers s’han concentrat principalment en dos períodes: gener-febrer i juny-juliol, que coincideixen amb els períodes no lectius entre els quadrimestres de docència, per facilitar al màxim l’assistència del professorat.

PERÍODE GENER – FEBRER
 • Com parlar millor en públic [+ info]
 • Metodologies actives per al desenvolupament de l'aprenentatge [+ info]
 • Com aprèn el nostre estudiantat [+ info]
PERÍODE JUNY – JULIOL
 • Definició d'objectius de l'assignatura [+ info]
 • L'avaluació de l'aprenentatge [+ info]
 • Introducció al Portafoli Docent [+ info]

[Veure tota la infomació sobre els tallers ]

Programes d'acció

Els programes d’acció responen a una vocació més pràctica i busquen activar un procés d’autoreflexió dirigit a la introducció de canvis efectius en la pròpia activitat docent en una dinàmica de millora continuada. En modalitat semipresencial, les persones assistents treballen sota l’orientació d’un/a coordinador/a dissenyant i aplicant propostes innovadores a la seva docència i valorant l’experiència per compartir-la després amb la resta de companys/es.

Els programes d’acció, pel seu plantejament pràctic, es desenvolupen durant els períodes de docència, per aquest motiu coincideixen amb els quadrimestres de primavera i tardor. La seva durada estimada es quantifica en tres mesos, amb una dedicació variable entre 15 i 20 hores per part del professorat participant en funció del programa d’acció.

QUADRIMESTRE DE PRIMAVERA
 • SeSAC (Anàlisi de la gravació d'una de les teves classes) [+ info]
 • ProPICE (Programa d'observació del professorat) [+ info]
 • Assaig d'una experiència d'aprenentatge actiu [+ info]

QUADRIMESTRE DE TARDOR
 • Elaboració i anàlisi dels instruments d'avaluació [+ info]
 • Utilització de les enquestes per a la millora continuada (SEEQ) [+ info]
 • Desenvolupament del portfoli del professorat [+ info]

[Veure tota la infomació sobre els programes d'acció]

Jornades temàtiques

La Jornada temàtica ProFI preveu la intervenció de professorat universitari de reconegut prestigi que presentarà les seves experiències i coneixements sobre temàtiques vinculades amb la docència.

Els continguts d'aquesta jornada variaran cada any i es definiran a partir dels interessos, motivacions i demandes del professorat participant al ProFI o bé tractaran temes que des de l'ICE considerem importants com a complement a la formació inicial.

Accés a la informació sobre Jornades ProFI anteriors