Comparteix:

ATENEA Exams

PROCEDIMENT PER A LA REALITZACIÓ DELS EXÀMENS A "ATENEA Exams"

La UPC ha reforçat el campus virtual ATENEA amb "ATENEA Exams", destinada exclusivament per dur
a terme exàmens. És una plataforma d'alt rendiment , independent del campus virtual ATENEA, amb una gran capacitat de treball simultani.

ATENEA EXAMS

IMPORTANT: El que s'explica en el vídeo sobre el pas 3 per tal de crear i configurar la vinculació a l'examen s'ha actualitzat. Consulteu el pas 3 per veure el procediment actualitzat.


COPIAR EXÀMENS d'ATENEA A ATENEA EXAMS

Més informació còpia examens

Característiques de la plataforma ATENEA Exams

És totalment transparent pels estudiants que tindran accés als exàmens des del campus virtual ATENEA via una activitat  anomenada "Eina externa".  

El professorat es trobarà amb les assignatures dels curs acadèmic buides de continguts i sense estudiants.

Únicament es poden crear activitats del tipus tasca i qüestionari

Entrada esglaonada als qüestionaris evitant que el moment d'accés es converteixi en un coll d'ampolla. 

Totes les evidències dels exàmens realitzats (respostes, feedbacks, fitxers lliurats,...) estaran a ATENEA Exams.

La nota final de l'examen es transfereix automàticament al llibre de qualificacions de l'assignatura del campus virtual                             ATENEA.
Guia de bones pràctiques per fer exàmens amb qüestionaris 

 

Procediment a seguir pel professorat per tal de preparar un examen , posar-lo a disposició dels estudiants, corregir i qualificar

 

 • a ATENEA Exams

  Crear i configurar l'examen


  Entrar a   ATENEA Exams, a l'assignatura en qüestió i crear el qüestionari o la tasca seguint el procediment habitual. És important seguir les següents  recomanacions. 
  (més detalls)

 • a ATENEA Exams

  Publicar l'examen


  Anar a l'enllaç   Eines publicades del bloc "Info Assignatura" i publicar l'examen. La publicació generarà les credencials  (URL i contrasenya)  que farem servir en el proper pas. 
  (més detalls

 • a ATENEA
  campus virtual

  Crear i configurar la vinculació a l'examen


  Entrar a
  ATENEA,  a l'assignatura en qüestió,  crear una activitat del tipus Eina externa amb  les credencials obtingudes de la publicació de l'examen en el pas anterior. (més detalls)

 • a ATENEA
  campus virtual

  Obrir l'examen


  Fer visible (mostrar / ocultar) pels estudiants l'Eina externa per poder accedir a l'examen.

 • a ATENEA Exams

  Corregir l'examen


  Fer la correcció habitual del qüestionari o la tasca.

 • a ATENEA Exams

  Transferència de notes al campus virtual


  La nota final es transferirà automàticament cada 30 minuts al llibre de qualificacions de l'assignatura del campus virtual ATENEA.