faqCopiaExamen

 

  • preguntes freqüents

    Com puc copiar el contingut d'un examen d’ATENEA a ATENEA Exams?

 

S'ha de fer servir la funcionalitat "Còpia de seguretat" d'ATENEA per copiar l'examen (tasca o qüestionari) i obtenir un fitxer . Desprès anar a ATENEA Exams i crear l'examen fent servir la funcionalitat "Restaura" indicant el fitxer de còpia de seguretat obtingut d'ATENEA. 

 

Anar a l'assignatura, o bé, a un curs del maletí del campus virtual ATENEA i fer clic sobre l'examen (activitat tipus tasca o qüestionari) que es vol copiar. Després anar al menú de configuració de l'activitat a la part superior dreta de la pàgina i triar l'opció "Còpia de seguretat".

 

S'obre un formulari com el següent. Marcar/Desmarcar les opcions destacades, segons indica la figura. Fer clic al botó "Següent".

 

 

Apareix el formulari que mostra l'activitat que s'inclou a la còpia. Fer clic al botó "Següent",

 

En el següent formulari s'ha de posar el nom del fitxer  i es poden veure les opcions marcades en els passos previs. Si es vol es pot canviar el nom del fitxer (important que acabi amb ".mbz") Fer clic al botó "Fes la còpia".

 

Apareixerà una pàgina amb el títol "Restaura una activitat", s'ha d'anar al final de la pàgina a l'apartat "Àrea privada de còpies de seguretat de l'usuari" i fer clic al botó "baixa" per descarregar el fitxer que conté la còpia de l'examen.

 

Anar a l'assignatura d'ATENEA Exams, al menú de configuració de l'assignatura, i fer clic a "Més..."

 

Fer clic a l'opció "Restaura"

Triar en el camp "Fitxers" el fitxer que s'ha descarregat prèviament en el procés de còpia.

  

Es mostra la pàgina que indica els passos per completar el procés amb la informació que conté el fitxer de la còpia de seguretat. Fer clic a l'opció "Continua" al final de la pàgina.

En aquesta pàgina, pas "2. Destí",  s'ha de seleccionar el curs on estem i fer clic al botó "Continua". 

A les pàgines següents, passos 3, 4 s'ha de fer clic al botó "Següent".  A la pàgina del pas 5 fer clic al botó "Inicia la restauració". En la pàgina del pas 6 es visualitza la barra de procés que indica l'estat del procés de restauració. Quan acaba apareix la següent pàgina informant que el procés s'ha completat. Fer clic a "Continua".

 

Apareix l'examen en els continguts de l'assignatura d'ATENEA Exams.