Qüestionaris

foto mostra
Consisteix en un qüestionari de Moodle (...) o altres eines pròpies de cada universitat, que s'autogenera seleccionant un determinat nombre de preguntes del banc de preguntes creades prèviament i segons determinades condicions que es poden especificar.Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial
Consell Interuniversitari de Catalunya


Passos a seguir

 • 2 setmanes abans

  Instruccions per escrit a Atenea i avís FÒRUM

  Metodologia examen. Normativa particular.                                                        

 • Durant examen

  Activem Quiz 2

  OPCIONS:
  A) S'activa Quiz 2 automàticament un cop l'estudiant ha enviat Quiz 1 (usant compleció de l'activitat Quiz 1).
  B) S'activa Quiz 2 passat un interval de temps.                              

 • 1 setmana abans

  Recordatori avís e-mail a Atenea

  Recordatori de metodologia d'examen, normativa particular i la data, hora i duració de la prova.

 • Durant examen

  Consultes amb Meet i FÒRUM

  S'habilita un Meet i un fòrum per cada grup (uns 45 estudiants). Cada grup gestionat per un professor diferent. El coordinador ha de tenir un xat obert amb els professors per si hi ha incidències.

 • Inici de l'examen

  Activar Quiz 1 amb codi

  OPCIONS:
  A) Visualitzem el codi. Activem Quiz ATENEA amb codi.
  B) Activem Tasca amb link a un Quiz de GSuite.

 • Passat l'examen

  Penjar notes, revisar i recomanació general

  Posar les notes a Atenea. Avís del format de revisió. Penjar les notes revisades.                                                                                                                                           

Exemples


 • Hi ha gran diversitat de models de preguntes.
 • Hi ha la possibilitat d'aleatorització tant de les preguntes com de les opcions de resposta.
 • Són proves de correcció automàtica.
 • Estan directament vinculades amb el qualificador de l’eina que s’utilitza.
 • Permeten el control del temps en general i també la personalització, si s'escau.
Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial. Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Dificultat per garantir la identitat de l'estudiant que contesta. Es pot demanar que els estudiants es connectin a Meet / Zoom / Teams o una altre sistema per a la realització de la prova
 • Cal dedicar un temps considerable a la creació d'un banc de preguntes prou extens per disposar d'uns bons marges d'aleatorització. Amb tot, val a dir que la inversió d'aquest temps queda compensada per l'estalvi de temps en la correcció de les proves, i pot suposar una inversió docent a futur que transcendeix aquest període d’emergència.
Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial. Consell Interuniversitari de Catalunya.


Recursos


Trobada Online