Enquesta de satisfacció SEEQ

Adaptació puntual de l'enquesta que va ser desenvolupada pel professor Herb Marsh. El SEEQ (Students' Evaluations of Educational Quality) és un qüestionari que permet recollir l'opinió dels estudiants sobre una assignatura.

El servei Seeq de la UPC

La utilització d'enquestes als estudiants com a instrument d'avaluació de la docència és una pàctica cada vegada més estesa en l'àmbit de l'ensenyament superior. L'emfasi, però, es posa sovint en la vessant sumativa de l'avaluació, l'assignació d'una nota als professors o als cursos, i es desaprofita el potencial de l'enquesta con a eina per a la millora continuada de la docència.

L'Institut de Ciències de l'Educació de la UPC vol promoure l'ús de les enquestes per a la millora, i aquesta pàgina web pretén donar suport a aquesta iniciativa.

En concret, aquí hi trobaràs:

  • Informació sobre una enquesta (el SEEQ) que és probablement la més utilitzada al món com a instrument d'avaluació de la docència.
  • Una proposta de com utilitzar el SEEQ com a motor d'un procés de millora continuada.
  • Una eina software que t'ajudarà a processar els resultats del SEEQ.
  • Material que t'ajudarà a fer plans per a la millora dels resultats de l'enquesta.

Sobre el SEEQ

El SEEQ (Students' Evaluations of Educational Quality) és un qüestionari que permet recollir l'opinió dels estudiants sobre una assignatura.

Va ser desenvolupat per Herbert Marsh a finals del 70, i s'ha utilitzat com a instrument de recerca per demostrar que les respostes del estudiants són fiables, vàlides, estables al llarg del temps, útils per a pendre decisions administratives (avaluació sumativa) i útils per a la millora de la docència (avaluació formativa).

L'adaptació dels SEEQ que trobaràs en aquesta pàgina web té 35 ítems (preguntes tancades) i 3 preguntes obertes.

Els ítems estan agrupats en 9 factors, corresponents amb diferents dimensions de l'activitat docent.

Cada factor te un document associat que és una col.lecció d'estratègies pensades per a millorar un dels 9 factors del SEEQ. Els documents que trobaràs de cada factor van ser elaborats per Herbert W. Marsh i Lawrence A. Roche, de University of Western Sydney, Macarthur.

Factors

Encara que les estratègies van ser elaborades amb la idea que poguessin ser aplicades en qualsevol context, el cert és que procedeixen dels contextos Nord Americà i Australià. Un dels objectius de l'ICE és elaborar, en cooperació amb els professors que facin servir el SEEQ, una col.lecció d'estratègies que s'hagin mostrat eficaces en un context local i que es farien públiques en aquesta web.


També hi ha alguns ítems addicionals que permeten obtenir valoracions generals sobre el curs i el professor.

El següent document (elaborat per Herbert W. Marsh and Lawrence A. Roche) conté molta informació sobre el SEEQ, la recerca que s'ha fet amb aquest instrument, i el projecte que s'està portant a terme a l'University of Western Sydney, Macarthur

The use of Sudents' Evaluations of University Teaching To Improve Teaching Effectiveness
Final Project Report By Herbert W. Marsh and Lawrence A. Roche (June, 1994)

Millora continuada amb el SEEQ

El cicle de millora continuada mitjançant el SEEQ consisteix en els següents passos:

1. Administra el SEEQ als teus estudiants, al final del quadrimestre.
2. Abans de mirar els resultats, contesta tu també el SEEQ donant la teva opinió sobre cadascun dels ítems.
3. Fes una anàlisi estadística del resultats (l'apartat Per processar les dades, d'aquesta pàgina web t'ajudarà en aquesta tasca). En particular, identifica els ítems del qüestionari amb una valoració mitjana més baixa.
4. Analitza les respostes a les preguntes obertes. Posa especial atenció als punts febles.
5. A la vista dels resultats dels passos 3 i 4, i despres de contrastar-los amb les teves opinions (pas 2), fes una llista d'ítems del qüestionari que et proposes millorar (no més de 2 o 3).
6. Fes un pla de millora per a cada ítem. Escriu les raons per les quals penses en aquests plans han de conduir a la millora del ítems seleccionats.
En aquest pas et pot resultar molt útil la informació que trobaràs a l'apartat Material específic per a la millora, en aquesta pàgina web.
7. Desenvolupa els plans de millora durant el quadrimestre. Explica als alumnes, al començament del curs, que algunes de les coses que faràs són el resultat directe de les opinions del alumnes anteriors, que vas recollir amb el SEEQ. Això els motivarà per a contestar amb interés quan els passis el SEEQ a ells.
8. Fes servir alguna estratègia d'avaluació durant el curs per a veure si els plans de millora estan donant resultats. Aquesta avaluació et pot ajudar a fer rectificacions abans d'acabar el curs, no cal que esperis al final de quadrimestre per a confirmar-lo.
9. Torna a passar el SEEQ a final de curs. S'ha produït la millora? En cas negatiu: per què?. Quins són els nous punts febles?

El següent document descriu com es pot fer servir el SEEQ per a l'avaluació formativa, i proporciona algun exercici pràctic interessant. Student Rating Teaching

Mark L. Lawall.
University Teachig Services.
Centre for Higher Education Research and Development.
The University of Manitoba. March 1998.

El Qüestionari

Questionari en PDF

Ocupa dues planes i es convenient que l'imprimeixis en un full per les dues cares. El qüestionari s'ha d'administrar al final del quadrimestre (a una de les últimes classes). Calcula que els estudiants necessitaran uns 20 minuts per omplir-lo.

Abans d'administrar el qüestionari, és convenient explicar als estudiants el pròposit de l'enquesta, i manifestar l'interès de les seves respostes per a identificar punts a millorar.

Per processar les dades

L'Aplicació que trobaràs en aquesta secció ha estat desenvolupat per l'Oficina Tècnica de Programació de la UPC. Per executar l'aplicació es requereix Microsoft Acces 2000 o Microsoft Access '97.
L'Aplicació permet:

  • Introduir les respostes dels estudiants (es calcula que, amb l'ajut d'un company que vagi dictant els números, es triguen aproximadament 40 minuts a introduir 100 enquestes).
  • Elaborar un informe (de tres pàgines) amb la Mitjana i la Desviació Estàndard de cada ítem i de cada factor.

Clica sobre la versió de l'aplicació que et vols descarregar: