Towards the STEM knowledge homogenization of pre-university students in 21st century MOOC: The Language for Engineering

Autor A. Codina Mendoza; J. Poblet Puig; P. Teresa Pardo Trafach; M. Puigvi Burniol; E. Pujadas Gispert; S. Valls Del Barrio; M. Dolores Alvarez Del Castillo; E. Guaus Guerrero; C. Hervada Sala; J. Macanás de Benito; A. Masip Alvarez; M. Morillo Cazorla; F. Nejjari Akhi-elarab
Tipus d'activitat Presentació treball a congrés
Nom de l'edició Frontiers in Education Conference
Data de publicació 13/10/2016
Paraules clau Engineering, Self-learning, Stem, Mooc
Enllaç URL Futur http://futur.upc.edu/19241358