Formació Professional

Les activitats proposades permeten una actualització científica i didàctica dels coneixements del professorat de diverses famílies professionals. 

Des del curs 2013-2014 l’ICE  de la UPC participa en el disseny, seguiment i avaluació d’estades del professorat d’FP en empreses i institucions. Aquestes estades són del tipus A, és a dir, que es duen a terme fora de l’horari lectiu del professorat.

Les estades representen una oportunitat única perquè el professorat estigui en contacte amb empreses del sector productiu relacionat amb els ensenyaments que imparteix; les estades són una forma important de reci­clatge que significa per als docents l’adquisició de nous coneixements que podran transmetre a l’alumnat.

 

Activitats de formació

 

 

Estades en Empreses i Institucions