Formació permanent del professorat de secundària

Activitats formatives adreçades al professorat d'ESO i batxillerat de l'àmbit de la tecnologia, les ciències experimentals, les matemàtiques i de cicles formatius de les famílies industrials.

Activitats incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La finalitat d’aquestes activitats és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament mitjançant la incidència en la pràctica docent a través d'activitats específiques per al professorat de secundària obligatòria, batxillerat de l'àmbit de tecnologia, les ciències experimentals, matemàtiques i de cicles formatius de les famílies industrials