Estudi de la Física impartida en el nivell de batxillerat i universitari

Xavier Bohigas, Salvador Estradé, Marta Mardrueño, Llorenç Porquer (PDF:461kB)

Descarrega