Seminari "Contextualització de la Física a les carreres tecnològiques de la UPC"

És ben conegut que per aconseguir una major motivació i aprofitament de l’estudiantat, convé contextualitzar les ciències (matemàtiques, física,...) mitjançant aplicacions immediates a les disciplines de la carrera.

 

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les ciències, il·lustrant l’ensenyament d’aquestes a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només de coneixement dels conceptes i tècniques de matemàtiques o de física, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.

La metodologia consistirà en la impartició de conferències que il·lustrin l’ús de la física en diferents àrees tecnològiques. La intenció és recopilar el material que sorgeixi d’aquest projecte, per a la seva introducció i utilització a la comunitat universitària.

La sessió inaugural tindrà lloc dimarts 29 d'octubre del 2019 a les 12h, a la Sala d'Actes de l'EPSEB. Aquesta serà una sessió genèrica on s’explicaran els objectius del seminari (donar la "teoria" de la contextualització, amb algun exemple o il·lustració). El ponent de la sessió inaugural serà el professor Rafael García Molina (Cat. Dep. Física, Universidad de Murcia), amb la conferència "Etnofísica: manifestacions populars de la física".

 

#TítolPonentUniversitatData
1a Sessió inaugural. Etnofísica: manifestacions populars de la física. Rafael García Molina Universidad de Murcia 29/10/2019
2a La necessitat de trencar les fronteres de la física. Una experiència d'èxit a la UPC. Daniel López Codina UPC 20/11/2019
3a Física per Enginyeria: descripció de la realitat o mite de la caverna. Joan Josep Suñol Universidad de Girona 05/11/2020
4a Interacció Física- Enginyeria des del punt de vista de la formació. Francisco Javier Ruiz Vegas UPC 02/03/2021
5a Contextualització de la dinàmica en un primer curs d'enginyeria d'automoció. Victor Grau Torre Marin Universitat de Vic 28/05/2021
6a La física de les estrelles: astrofísica i tecnologia en astronomia. Gloria Sala Cladellas UPC 28/04/2022

Les sessions s'organitzaran de 12h15 a 13h45 a l'EPSEB. S'haurà de fer inscripció per a participar a cada sessió, i es tancaran el dia anterior a la celebració de la sessió.

El programa està obert a la incorporació de nous seminaris, que puguin suggerir-se al llarg del desenvolupament d’aquest projecte, amb el vist-i-plau del Comitè Organitzador.

Es planteja la creació d’un Consell Assessor (format per personalitats del món de l'enginyeria, universitari, secundària), amb reunions semestrals, per avaluar el progrés del projecte, suggerir nous seminaris i extreure’n conclusions.

Aquest acte s'organitza amb la col·laboració de l'ICE, de l'EPSEB i el Departament de Física de la UPC.

La inscripció a cada conferència es tractarà com la d’una jornada ICE.

Accés a les inscripcions obertes

Comitè Organitzador:

 • Marta Peña (Coordinadora) (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Manuel Moreno (Departament de Física de la UPC)
 • Francisco Fayos (Departament de Física de la UPC)
 • Jordi Mazon (Departament de Física de la UPC)
 • Daniel López Codina (Departament de Física de la UPC)

Consell Assessor:

 • Josep Ferrer (President) (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Mercè Ollè (Directora del Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Jordi Boronat (Director del Departament de Física de la UPC)
 • Carme Pretel (Vicerectora de Política Acadèmica de la UPC)
 • Claudi Alsina (UPC)
 • Víctor Grau (Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències, Departament d’Enginyeries de la Universitat de Vic)
 • Francesc Imbernón (Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona)
 • Josep Canós (Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya)
 • José Mas (President de la xarxa temàtica ALAMA -Algebra Lineal, Análisis Matricial y Aplicaciones-, Universitat Politècnica de València)