Seminari "Contextualització de les Matemàtiques a les carreres tecnològiques de la UPC"

És ben conegut que per aconseguir una major motivació i aprofitament de l’estudiantat, convé contextualitzar les ciències (matemàtiques, física,...) mitjançant aplicacions immediates a les disciplines de la carrera.

En una primera fase el projecte es centrarà en les matemàtiques. Per exemple, modelitzant matricialment problemes d’enginyeria i aplicant a continuació tècniques de càlcul matricial per al seu estudi i resolució.

 

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de la docència de les ciències, il·lustrant l’ensenyament d’aquestes a través de diferents problemes tecnològics. Això requereix per part del professorat, no només de coneixement dels conceptes i tècniques de matemàtiques o de física, sinó també nocions de les diferents àrees de l’enginyeria on s’apliquen.

La metodologia consistirà en la impartició de conferències que il·lustrin l’ús de les matemàtiques en diferents àrees tecnològiques. La intenció és recopilar el material que sorgeixi d’aquest projecte, per a la seva introducció i utilització a la comunitat universitària. Un programa similar es plantejaria en un futur per a la contextualització d’altres ciències (física,...) a les carreres tecnològiques de la UPC.

La sessió inaugural va tenir lloc dimarts 10 d’abril del 2018 a les 12h, a la sala d’actes de l'FME.

Aquesta va ser una sessió genèrica on es van explicar els objectius del seminari (donar la "teoria" de la contextualització, amb algun exemple o il·lustració).

El ponent de la sessió inaugural va ser el professor Claudi Alsina, amb la conferència "Invitació a la renovació educativa de les matemàtiques en carreres tècniques".

 

#TítolPonentUniversitatData
1a Sessió inaugural: Invitació a la renovació educativa de les Matemàtiques en carreres tècniques Claudi Alsina UPC 10/04/2018
2a Fluxos en xarxes Josep Ferrer UPC 25/04/2018
3a Engagement amb els estudiants de primer d'Enginyeria Civil Rosa Estela UPC 15/05/2018
4a Les Matemàtiques de Google Rafael Bru UPV 23/05/2018
5a Numerical Factory: un tast numèric sobre l'ensenyament de les matemàtiques a les enginyeries Antoni Susín UPC 05/06/2018
6a Com les eines matemàtiques ajuden a fabricar peces. Casos pràctics Antonio Travieso UPC 03/10/2018
7a Una proposta per a l'ensenyament de les matemàtiques a enginyeria Informàtica Joan Vicenç Gómez UPC 16/10/2018
8a Aplicacions matemàtiques a l'Elasticitat i Resistència de Materials Miquel Casadefont,
Miquel Ferrer, Magdalena Pastor
UPC 7/11/2018
9a Sessió inaugural curs 2018/2019:
Una relació històricament problemàtica: las matemáticas en las ingenierías
Guillermo Lusa UPC 27/11/2018
10a Aplicacions de Realitat Virtual per a Enginyeria Biomèdica Jordi Torner UPC 27/2/2019
11a Conceptes i eines matemàtiques fonamentals en tecnologia electrònica Sergi Busquets UPC 21/3/2019
12a Modelització amb sistemes d'EDOs lineals Rafael Ramírez UPC 10/04/2019
13a Sistemes lineals determinats per valors consecutius dels estats Josep Ferrer UPC 02/05/2019
14a Conceptes i eines matemàtiques en Automàtica Robert Griñó UPC 22/05/2019
15a Matemàtiques animades Jordi Guàrdia UPC 16/10/2019
16a Probabilitats i Teoria de la Comunicació: Codificació, Caminades Aleatòries en Grafs i Algorismes Jose Fabrega Canudas UPC 02/12/2020
17a Criptografia: L’aritmètica dels nombres grans Ana Rio Doval UPC 17/03/2021
18a Les matemàtiques al servei de les actituds en enginyeria Jaume Fabregat Fillet UPC 04/05/2021
19a Intel·ligència Artificial: on som, on anem i on podríem arribar? Tetiana Klymchuk UPC 17/11/2021
      

 

Enllaç als vídeos de les sessions

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/118481

Les sessions s'organitzaran de 12h15 a 13h45 a l'FME. S'haurà de fer inscripció per a participar a cada sessió, i es tancaran el dia anterior a la celebració de la sessió.

El programa està obert a la incorporació de nous seminaris, que puguin suggerir-se al llarg del desenvolupament d’aquest projecte, amb el vist-i-plau del Comitè Organitzador.

Es planteja la creació d’un Consell Assessor (format per personalitats del món de l'enginyeria, universitari, secundària), amb reunions semestrals, per avaluar el progrés del projecte, suggerir nous seminaris i extreure’n conclusions.

Aquest acte s'organitza amb la col·laboració de l'ICE, l'FME i el Departament de Matemàtiques de la UPC.

La inscripció a cada conferència es tractarà com la d’una jornada ICE.

Accés a les inscripcions obertes

 

Comitè Organitzador

 • Marta Peña (Directora) (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Jaume Fabregat (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Josefina Antonijuan (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • M. Rosa Estela (Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC)
 • M. Àngels Puigví (Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC)

Comitè Assessor

 • Josep Ferrer (President) (Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Mercè Ollè (Directora del Departament de Matemàtiques de la UPC)
 • Jordi Boronat (Director del Departament de Física de la UPC)
 • Carme Pretel (Vicerectora de Política Acadèmica de la UPC)
 • Claudi Alsina (UPC)
 • Víctor Grau (Departament de Didàctica de les Arts i de les Ciències, Departament d’Enginyeries de la Universitat de Vic)
 • Francesc Imbernón (Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona)
 • Josep Canós (Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya)
 • José Mas (President de la xarxa temàtica ALAMA -Algebra Lineal, Análisis Matricial y Aplicaciones-, Universitat Politècnica de València)