Instància

Via, número, codi postal i població
Per qüestions de seguretat, està bloquejada l'opció d'afegir enllaços web al text.
Per qüestions de seguretat, està bloquejada l'opció d'afegir enllaços web al text.
Si vol adjuntar diferents documents ha d'incloure'ls tots en un únic fitxer de màxim 20mb.
Informació sobre protecció de dades
Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya.

Institut de Ciències de l’Educació.

info.ice@upc.edu

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Universitat Politècnica de Catalunya.

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex, 08034 Barcelona SPAIN.

Finalitat del tractament F03.16 Organització d’activitats formatives de l’ICE.
Legitimació Consentiment
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers, tret que hi hagi una obligació legal.
Drets de les persones Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades. Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-dedades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets.
Termini de conservació Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es descriuen a la nostra política de conservació. Més informació aquí: https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-dedades/normativa- europea-de-proteccio-de-dades/politica-deconservacio-de-les-dades-de-caracter-personal.
Reclamació Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat