Comparteix:

Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)

Informació per a persones que van superar el CAP i que necessiten un certificat.

Les persones que van cursar el Curs per a l’Obtenció del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) a la UPC i van obtenir la qualificació d’APTE/APTA poden sol·licitar un certificat acadèmic emplenant la següent sol·licitud (formulari).

El preu del certificat està regulat pel Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya i que pel curs 2023/2024 és de 27,27 euros. El fet de constituir família nombrosa comporta el 50% de bonificació, presentant el document corresponent.

El pagament es fa mitjançant transferència bancària. Poseu-vos en contacte amb la secretaria de l'ICE.

El certificat es pot recollir personalment amb cita prèvia a info.ice@upc.edu (a excepció del mes d'agost en què la secretaria de l'ICE romandrà tancada) o bé demanar la seva tramesa per correu postal ordinari. En el cas d’extraviar-se, l’ICE no es fa responsable i la persona haurà de fer una nova sol·licitud i fer de nou el pagament de la taxa.

Si la persona sol·licitant no va presentar la seva titulació acadèmica a la secretaria en finalitzar els estudis, haurà d’enviar juntament amb el model de sol·licitud (document), una fotocòpia compulsada del títol a info.ice@upc.edu.