Comparteix:

Pas 4: Anunci de l'examen

  • Inici de l'examen

    Anunci de l'examen

S'anuncía via Fòrum l’inici de l’examen.  Anunciem l’aula MEET per tal de fer consultes durant l’examen, i fem evident que ja està operativa la tasca amb l'enunciat amb les preguntes, on accedir per penjar les respostes. 
Condicions: es poden fer servir els apunts i la connexió a Internet per buscar informació.