Comparteix:

Pas 2: Recordatori i intruccions via FÒRUM Atenea

Segon avís: què entra a l’examen; procediment per accedir a la prova (Tasca Atenea) i proposta eina per escanejar les respostes de l’examen (CamScanner).
Condicions: es poden fer servir els apunts i la connexió a Internet. Durada màxima per a l’enviament de les respostes.