Comparteix:

Pas 1: Instruccions per escrit a Atenea i avís FÒRUM

Resum: És un exemple de prova que es fa a ATENEA en format test (ATENEA o GSuite). Es proposa fer dos qüestionaris dels continguts 1 i 2 de manera que s'obren seqüencialment en el temps. En aquest exemple, es dona la opció que el segon s'obri si l'estudiant ha enviat el primer o bé l'opció que aquest s'activi passat un cert temps.


EINES UTILITZADES per la prova:

  • Wiris Quizzes / Quizzes normals / Google Forms
  • Fòrum / Meet GSuite / Xat GSuite
  • Tasca Atenea (opcional)
  • Qüestionari amb opció barreja dins preguntes / compleció d'activitat / període de gràcia.