Enunciats

foto mostra
Consisteix en una prova de desenvolupament per escrit que es pot elaborar mitjançant qüestionaris de Moodle (...) o altres eines pròpies de cada universitat com a preguntes de resposta oberta o bé com una activitat lliurant-la directament en format pdf.Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial
Consell Interuniversitari de Catalunya


Passos a seguir

 • 2 setmanes abans

  Anunci examen via FÒRUM Atenea

  Data, hora i durada. Metodologia i format prova.                                                                                           

 • Inici de l'examen

  Anunci de l'examen

  S'anuncía que hi ha la tasca amb les preguntes.                                                                                                                                     

 • 1 setmana abans

  Recordatori i instruccions via FÒRUM Atenea

  Recordatori. Què entra a l'examen. Com accedir a la prova (tasca Atenea) i enviar respostes. Condicions.

 • Durant examen

  EXAMEN

  S'activa la tasca amb l'enunciat. S'atenen les consultes i dubtes amb el Meet.                                                                                                                   

 • Inici examen

  Control d'assistència a ATENEA amb codi

  Visualitzar el codi a ATENEA i usem el recurs d'ATENEA Control d'Assistència amb codi.                                               

 • 1 setmana després

  Resultats i revisió

  Posem notes via qualificació de la tasca a Atenea. Pengem la solució de l'examen i les instruccions per la revisió.

Exemples


 • Se segueix el mateix format de la situació presencial, tant el professorat com l’estudiantat hi estan avesats.
 • Permet controlar el temps de resposta a partir de les restriccions de descripció de la tasca des de les plataformes d’aprenentatge.
 • Convé aplicar-hi Urkund, Safeassign, Turnitin o altres software per detectar possible plagi, tant entre els documents lliurats pels diversos estudiants com amb materials de la xarxa.
 • Permeten el control del temps de resposta, tant per a cada pregunta (utilitzant qüestionaris) com de la prova en general (utilitzant qüestionaris o tasques).
 • Estan directament vinculades amb el qualificador de l’eina usada per cada universitat.
Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial. Consell Interuniversitari de Catalunya.
 • Dificultat per garantir la identitat de l'estudiant que contesta.
 • Dificultat de certificació de l'autoria del contingut de la prova.
Font: Document de treball sobre l'avaluació universitària no presencial. Consell Interuniversitari de Catalunya.

Recursos


Trobada Online