Comparteix:

Pas 6: Penjar notes i revisar i recomanació general

 • Passat l'examen

  Penjar notes, revisar i recomanació general

 

RECOMANACIONS

 • Per decidir la durada del test: fer el test sense córrer i multiplicar per 3 el temps que tardem.
 • Dissenyar el qüestionari tal que aparegui una pregunta per pàgina, cada 10’ Atenea guarda els canvis, en cas de pèrdua de connexió de l’estudiant abans de 10’ només perdria una pregunta.
 • Posar la DURACIÓ del qüestionari en comptes d’hora final per si tenen problemes de connexió al principi.
 • Dificulta la posible cópia.
  • Fer qüestionaris seqüencials.
  • Fer moltes micropreguntes.
  • Escollir l'aleatoriatat amb Wiris Quizzes.
  • Escollir les preguntes d'un banc de preguntes gran.
  • Fer que les opcions de resposta surtin barrejades aleatoriament amb l'opció "barreja dins de les preguntes" (Qüestionaris).
  • Fer que les preguntes surtin barrejades aleatòriament
 • Deixar un "perióde de gràcia de 30' (temporització) per enviar-lo per si tenen problemes de connexió.
 • Testejar el Qüestionari al Maletí prèviament.
 • Que el coordinador faci un grup de xat amb els professors que vigilen les aules Meet per resoldre possibles incidències.
 • Avisar als estudiants del codi ètic i que només poden accedir al Meet a través de l’e-mail de la UPC.