Guies per desenvolupar les competències genèriques en el disseny de titulacions

Guies

Competències transversals a les titulacions de la UPC (2020 - Servei de Gestió Acadèmica):
https://www.upc.edu/sga/ca/titols-i-set/CompetenciesTransversals

Resum sobre les competències genèriques de GRAU

Resum sobre les competències genèriques de POSTGRAU