Comparteix:

Guia per a l'avaluació de competències als laboratoris en l'àmbit de Ciències i Tecnologia (AQU)

Aquesta Guia ha estat coordinada per la professora María Martínez, Sostidrectora d'Innovació de l'ICE, i té com a finalitat analitzar el procés de disseny, desenvolupament i avaluació de la competència “Aplicar el mètode científic per a la resolució de problemes”, com a competència específica dels laboratoris de ciències i tecnologia.

Guia per a l'avaluació de competències als laboratoris en l'àmbit de ciències i tecnologia



Podeu accedir a les Guies AQU sobre avaluació de competències en diferents àmbits, a través de l'enllaç següent: http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/guies_competencies.html