Comparteix:

Monogràfics ICE

La col·lecció dels monogràfics ICE són publicacions coordinades per l'ICE i elaborades per professorat expert de la UPC que tracten temàtiques d'especial interès per a la docència universitària.

L'objectiu dels monogràfics és aportar, al professorat de la UPC, continguts actualitzats sobre la docència a la universitat, elements de reflexió sobre la seva actuació i estratègies, eines, metodologies, etc. que li permetin la millora i la innovació docent. Sempre des d'una vessant pràctica i orientada al context universitari en el què ens trobem.