Comparteix:

PATUPC: Pla d'Acció Tutorial de la UPC

L’acció tutorial és un servei d’atenció als estudiants, a través del qual el professorat universitari els proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada.

L’acció tutorial és un servei d’atenció als estudiants, a través del qual el professorat universitari els proporciona elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada.

La tutoria constitueix un suport per a l’adaptació d l'estudiant a la universitat, per a l’aprenentatge, l’orientació curricular i també l’orientació professional tot i que aquest aspecte és menys rellevant perquè l'atenció se centra en els estudiants que accedeixen a la universitat i tanmateix, contribueix, així, a a la seva formació en totes les dimensions.