Destacats

25.jpg

Estudi sobre les Competències docents a la universitat


El passat dia 2 de desembre de 2011 va tenir lloc la Jornada Competències docents i formació del professorat universitari. Un estudi conjunt de la universitat pública catalana. Aquesta jornada ha estat la presentació d'un projecte coordinat per l'ICE de la UPC i subvencionat pel Ministeri a través del programa Estudios y Análisis titulat "Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la aplicación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario" on es plantegen dos objectius fonamentals:

 • La identificació de les competències docents del professorat universitari.
 • L'establiment d'un marc de referència comú per a la formació que, d'acord als plantejaments europeus, permeti l'adquisició i desenvolupament de les competències docents.
A l'estudi hi han participat les unitats i centres de formació de totes les universitats públiques catalanes. Aquest treball conjunt ha quedat consolidat a través de la creació del Grup Interuniversitari en Formació Docent (GIFD) que pretén mantenir la seva col·laboració a través d'altres projectes, com és el cas de l'estudi "Marc de Referència Competencial pel  disseny dels Programes de Formació Docent per al Professorat Universitari", concedit per l'AGAUR durant el període 2011-2013.

Més informació

Inici enviament propostes de comunicació CIDUI


El proper mes de juliol,de 2012 se celebrarà la VII edició del Congrés internacional de Docència Universitària i Innovació.

Actualment està obert el període de lliurament de propostes de comunicació per participar en el Congrés.


DATES IMPORTANTS:


 • Termini lliurament propostes:
  23 de gener de 2012
 • Avaluació de les propostes de comunicació:
  del 06.02.12 fins 05.03.12
 • Notificació de l'acceptació de propostes de comunicació: A partir del 26.03.12
 • Inscripció i pagament de taxes :
  del 19.09.11 fins 31.05.12
  (Tarifa reduïda fins el 30.04.12)
 • Enviament text complet de les comunicacions
  del 26.03.12 fins 30.04.12
 • Sol·licitud de Beques
  Fins el 01.03.12

 

 Creació nou grup RIMA

A finals del 2011, es va gestar i posar en marxa un nou grup de recerca i innovació educativa, dins de marc del projecte RIMA. Aquest nou grup, anomenat LINGUATECH (Grup de Recerca en Comunicació Científica i Tecnològica multilingüe), té com a finalitat fer recerca i innovació d’eines per a la millora de la intercomunicació científica i tecnològica multilingüe, en especial en relació a la docència universitària en anglès.

 

Partint de la situació actual de les noves titulacions de grau de l’EEES a la UPC, que han d’incloure la competència genèrica de la tercera llengua, aquest grup es planteja el repte de ser una plataforma de contacte entre PDI de diferents centres de la UPC, per tal de fer recerca conjunta i innovació en la línia d’intercomunicació multilingüe, especialment a nivell científico-tecnològic.

 

Aquest grup de recerca està actualment coordinat per la professora Montserrat Asina i des de la seva posada en marxa compta amb l’afiliació de 12 professors/es més.

 

Per a més informació: GRUP LINGUATECH

Butlletí RIMA

Al novembre del 2011 es va publicar i difondre la primera edició del Butlletí del Projecte RIMA, amb l’objectiu de donar a conèixer i difondre les actuacions dels diferents grups de recerca i innovació en metodologies d’aprenentatge dins del marc d’aquest projecte.

 

Aquesta iniciativa ha tingut una gran acollida per als membres dels diferents grups del Projecte RIMA i també per a la comunitat docent de la UPC.

 

Al llarg del 2012, es publicaran noves edicions d’aquest butlletí on es detallaran aquelles activitats relacionades amb aquest projecte i, principalment, les actuacions realitzades per als diferents grups de recerca.

 

Podeu consultar la primera edició d’aquest butlletí en el següent enllaç: Enllaç a la primera edició del butlletí


Reunió de la Junta de l’ICE

El passat 27 d’octubre es va celebrar una sessió ordinària de la Junta de l’ICE, presidida pel rector, en la que es van aprovar les línies prioritàries d’actuació de l’institut per a l’any 2012. Entre aquestes línies cal destacar la formació del PDI per a l’ús d’eines de la web 2.0 a ATENEA, la formació per a l’utilització de l’anglès a la docència i el disseny d’un nou model de formació per assegurar l’adquisició per part del PDI de les competències docents necessàries per a complir amb els requeriments de l’EEES.


La directora de l’ICE va presentar un resum de les principals línies de treball a seguir des dels dos vessants d’actuació de l’ICE, un com a unitat que contribueix a la qualitat docent mitjançant la formació del professorat i la promoció de la millora docent i l’altre com a unitat responsable del màster universitari en formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes.

•    Butlletí RIMA