Formació

25.jpg


Formació PDI

Pla quadrimestral formació PDI

El professorat de la UPC té actualment a la seva disposició la planificació d’activitats formatives per al període gener – abril de 2012. Aquesta planificació s’anirà ampliant amb més activitats en resposta a les demandes que arribin a l'ICE des dels centres docents i del professorat de la UPC.

Tota la informació es pot consultar a l'enllaç següent:
Planificacio-dactivitats-formatives-per-al-pdi-upc


Si esteu interessats/des a rebre informació puntual de les diferents activitats a mesura que es vagin programant, us podeu inscriure a la llista de distribució

Formació Professorat de Secundària

Postgrau Formació de professorat de tecnologia de secundària

El proper curs 2012-2013, es posarà en marxa la 19a edició del Programa de Postgrau de Formació del Professorat de Tecnologia de Secundària que, com a novetat, s’ha adaptat a l’EEES passant a tenir 15 ECTS, en comptes dels 20 crèdits actuals (200 hores).


Aquest programa s’adreça al professorat d’educació secundària obligatòria i de batxillerat que imparteix o ha d’impartir els continguts de l’àrea de tecnologia, i a les persones que puguin estar interessades a impartir, en un futur, docència dins aquest camp. L’inici del mateix està previst per al 6 de novembre i es realitzarà cada dimarts de 17 a 21 hores.

Per a més informació:
http://formaciocontinua.upc.edu/cat/cursos/formacio-professorat-tecnologia-secundaria/31255900/Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Convocatòries TFM febrer i juny

En el curs 2011-12 del Màster, es realitzen dues convocatòries de TFM:

1) Convocatòria extraordinària de febrer'12, que s’ofereix a aquells estudiants que només els queda l’assignatura de TFM per finalitzar el Màster de Secundària.

  • El 8 de febrer es farà la defensa d’aquests TFM davant d’un tribunal.


2) Convocatòria ordinària de juny'12

  • Aquesta convocatòria s’ha iniciat a finals de desembre, amb l’assignació  un/a Director/a de TFM per a cada estudiant/a.
  • El 24 de febrer és el termini per a que els estudiants lliurin la seva Proposta de TFM, per tal de ser aprovada per el/la seu/va Director/a i també per l’ORM.


Accés a la intranet del Màster

Dues columnes de text

Pràcticum - Màster

Al llarg del mes de novembre, l’estudiantat del Màster de secundària del curs 2011-12, va començar el període de pràctiques en els diferents centres. Durant aquest curs col·laboren un total de 78 centres de secundària públics i concertats de tota Catalunya. El Pràcticum constitueix una part important del pla d’estudis del Màster el qual es realitza gràcies a la col·laboració d’aquests centres que acollen als estudiants i estudiantes del Màster durant tot el curs acadèmic.

 

Conferència “Aprenentatge augmentat amb la web” de Dolors Reig

En el marc del Màster de professorat de secundària, es va realitzar el passat 30 de novembre la conferència “Aprenentatge augmentat amb la web”. Aquesta activitat, la va portar a terme la Sra. Dolors Reig, professora de mitjans socials, xarxes, tendències i innovació educativa a la web social i es va adreçar a l’estudiantat del Màster i al professorat implicat tant de secundària com de la UPC.

El contingut de la xerrada va versar sobre les diferents tendències tecnològiques en relació amb l’aprenentatge, així com algunes de les competències i funcions professionals dels nous educadors en la societat del coneixement abundant (l’analista de dades, l’innovador, el curador de continguts...).

El tema presentat va despertar un fort interès i mostra d’això va ser el gran número d’intervencions protagonitzades per l’estudiantat del Màster.

Altres

Tallers de l'ICE a l'International Institute for Developing Engineering Academics (IIDEA)

Des del passat mes de novembre, l'ICE ha inclòs a la llista de tallers que ofereix l'institut IIDEA (International Institute for Developing Engineering Academics), dos dels tallers que habitualment es duen a terme per a professorat de la UPC. Aquest dos tallers, conduits per dos professors de la UPC amb experiència en els programes de l'ICE, s'ofereixen -per primera vegada des de la constitució de l'institut IIDEA- tant en anglès com en castellà.

 

Aquest posicionament no suposa cap compromís econòmic per part de la UPC, i ben al contrari, s'espera que obri noves vies internacionals de collaboració amb universitats i professorat interessats en la millora de la docència i de l'aprenentatge.

Accés a la llista de workshops oferts per l'institut IIDEA:  http://www.sefi.be/iidea/?page_id=10
Accés al web de l'institut IIDEA: http://www.sefi.be/iidea/