Comparteix:

Editorial

25.jpg

 

Actuacions de contenció de la despesa a la UPC

upc.png
El Consell de Govern del 20 de juliol passat va aprovar un seguit d’actuacions per contenir, estalviar i reduir la despesa durant l’execució del pressupost d’aquest any que han de servir per fer front a la difícil situació econòmica de la Universitat.

Totes les unitats i serveis de la universitat hi estem compromeses i contribuir a assolir els objectius plantejats és responsabilitat de tots. Per això, d’acord amb la reducció de les corresponents partides pressupostàries i després de fer una anàlisi exhaustiva de les nostres activitats, hem adoptat algunes mesures complementàries encaminades a reduir i optimitzar les despeses que volem posar en coneixement de la comunitat universitària.

Pel que fa a les activitats del pla de formació del PDI, s’han pres diverses mesures per optimitzar l’ús dels recursos disponibles, com ara l‘increment el nombre de participants en les activitats formatives i el nombre mínim d’inscrits necessaris per obrir una activitat. Tot i això es treballa per no desatendre les peticions d’unitats que no compleixin aquesta premissa i en aquest cas la inscripció s’obre també al professorat d’altres unitats.

Cal destacar també que enguany s’han suprimit les convocatòries d’ajuts a la formació externa igual que s’ha fet per al personal d’administració i serveis. Per compensar aquest fet s’ha acordat incrementar el nombre de cursos de formació en anglès per a la docència.

Vull remarcar que, tot i les restriccions pressupostàries, des de l’ICE seguim treballant intensament per contribuir a la millora de la docència a la UPC, realitzant estudis i desenvolupant projectes que no requereixen finançament específic com ara el projecte RIMA o l’observatori de les pràctiques docents. D’altra banda, com ve sent habitual, s’ha obtingut finançament en convocatòries externes competitives per a la realització de projectes de millora de la docència.

Intentarem que les mesures econòmiques no vagin en detriment de la qualitat del servei que l’ICE dóna al professorat i us agrairem la col·laboració en l’optimització de l’aprofitament dels recursos.

 

Imma Torra Bitlloch
Directora
Institut de Ciències de l'Educació