Comparteix:

Formació

25.jpg

 

Columna Suport

Programa de postgrau: Formació del Professorat de Tecnologia de Secundària


Fins al 14 d’octubre de 2011 està obert el període d’inscripció per a la 18ena. edició d’aquest programa de postgrau que s’adreça al professorat d’educació secundària obligatòria i de batxillerat que imparteix o ha d’impartir els continguts de l’àrea de tecnologia, i a les persones que puguin estar interessades a impartir, en un futur, docència dins aquest camp.

L’inici del curs està previst per al 8 de novembre i es realitza cada dimarts de 17 a 21 hores.

 

Pla quadrimestral formació PDI

El professorat de la UPC té a la seva disposició la planificació d’activitats formatives per al període setembre – desembre de 2011. Aquesta planificació s’anirà ampliant amb més activitats en resposta a les demandes que arribin a l'ICE des dels centres docents i del professorat de la UPC.

Tota la informació es pot consultar a l'enllaç següent: http://www.upc.edu/ice/professorat-upc/formacio-continuada/planificacio-dactivitats-formatives-per-al-pdi-upc

Si esteu interessats/des a rebre informació puntual de les diferents activitats a mesura que es vagin programant, us podeu inscriure a la llista de distribució


Dues columnes de text

Formació permanent del professorat de secundària

L’ICE ofereix un curs més, diferents activitats adreçades al professorat d'ESO i batxillerat de l'àmbit de la tecnologia, les ciències experimentals, les matemàtiques i de cicles formatius de les famílies industrials.
 
Formació permanent del professorat de secundària obligatòria i batxillerat

Aquestes activitats subvencionades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya contribueixen, a través de la formació, a la capacitació docent del professorat dels àmbits de la tecnologia, les ciències experimentals i les matemàtiques.

Ampliar l'informació i consultar cursos
Formació permanent del professorat cicles formatius

El conveni amb la Direcció general d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya preveu, per al curs 2011-12 la realització de 13 cursos. Les activitats proposades permeten una actualització científica i didàctica dels coneixements del professorat de diverses famílies professionals.

Ampliar l'informació i consultar cursos
 

Tancament 2ª edició del Màster de Formació de Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes - Curs 2010/2011


El passat 1 de juliol van finalitzar les defenses dels treballs de fi de màster d’aquests estudis, en la que van participar 175 estudiants i 102 professors i professores de la UPC actuant com a membres dels 35 tribunals que els van avaluar.

Aquest Màster és el més nombrós de la UPC en quant a nombre d’estudiants matriculats (207), amb una equivalència del 79% amb dedicació a temps complet.

Tanmateix cal destacar que la participació total de personal de la UPC, tant en la docència de les assignatures com en la direcció i tribunals dels treballs de fi de màster, és de 110 professors i professores, que pertanyen a 28 departaments i 16 centres docents.

Finalment destacar que com que el programa d’estudis inclou pràctiques a centres de secundària (14 ECTS) s’ha comptat amb la col·laboració de 209 professors i professores d’aquests centres per dur a terme la coordinació i tutoria.
 

Taller Màster de secundària: I després del Màster, Què fem?

Dins de les activitats complementàries realitzades en el marc del Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, el passat 15 de juny es va celebrar la conferència “I desprès del Màster, què fem? Les sortides professionals i les oportunitats de treball a l’administració educativa” impartida per en Josep Maria Ferran Salvadó funcionari del cos d’inspectors d’educació i professor associat de la Universitat Politècnica de Catalunya.

En aquesta conferència, Josep Maria Ferran Salvadó, va tractar temes d'interès per a l'alumnat del Màster com són les sortides professionals, l'accés a la borsa de treball o les oposicions. L’objectiu era oferir una visió general de les possibilitats que ofereix el mercat laboral als titulats, considerant que tindran l’habilitació per exercir de professorat de secundària obligatòria, batxillerat, ensenyament d’idiomes i formació professional i facilitar la informació respecte als tràmits que cal fer per inscriure’s a la borsa de treball, així com algunes estratègies per fer-ho. És va donar una visió general del procés d’oposicions i algunes recomanacions.