Comparteix:

Formació, Innovació i experiència docent - 2011

logo_ice_v2.gif

FORMACIÓ, INNOVACIÓ I EXPERIÈNCIA DOCENT

2 de juny de 2011

AULA MÀSTER - Campus Nord

PROGRAMA

09.15h Recepció dels assistents i recollida de material de la jornada.
 
09.30h Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec de la Sra. Imma Torra, Directora de l'ICE 
 
09.40h Conferència: La cuina de la docència
Xavier de las Heras, professor catedràtic del Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals de l'EPSEM, UPC.


10.10h Conferència:  L’educació científica constitueix la base més ferma d’una bona formació professional.
Cristóbal Mezquita, professor catedràtic del Departament de Ciències Fisiològiques de la Facultat de Medicina de la UB.
 
11.10h Descans i presentació de pòsters
12.00h  Conferència: Perquè i com innovar en la metodologia docent
José Tejada, professor catedràtic de Didàctica i Organització Escolar en el Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. 

13.00h Presentació del projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d'Aprenentatge)
María Martínez, sotsdirectora d'innovació de l'ICE
 
13.30h Lliurament de diplomes del Programa de Formació Inicial a càrrec del Sr. Xavier Colom, vicerector de Docència i Estudiantat, i de la Sra. Imma Torra, directora de l’ICE de la UPC, i cloenda de l'acte.
 

OBJECTIUS

  • Reflexionar sobre l'educació científica de l'estudiantat universitari, la qual cosa implica analitzar l'equilibri entre l’activitat de creació, la difusió dels nous coneixements i la transmissió als alumnes de la informació científica.
     
  • Reflexionar sobre el perquè i com innovar la metodologia docent, propiciant claus per a l'assumpció de noves estratègies metodològiques innovadores.
     
  • Difondre l’experiència i el coneixement de professorat de diverses universitats amb llarga i reconeguda trajectòria en la millora de la pràctica docent i de l'aprenentatge.
     
  • Facilitar als participants l’intercanvi d’experiències, idees i opinions amb els conferenciants.

INFORMACIÓ DELS PONENTS

Xavier de las Heras
professor catedràtic del Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals de l'EPSEM, UPC

La cuina de la docència
A la conferència la cuina de la docència es repassaran els ingredients que calen per amanir una bona trajectòria acadèmica. S’aprofundirà en la pràctica docent dels 3 àmbits (docència, recerca i gestió) que s’exerciten al llarg de la carrera professional a la universitat. Així mateix, es plantejarà la importància de ser referent en la transmissió dels valors i competències que la UPC ha escollit per a la formació del seu estudiantat.

Cristóbal Mezquita
professor catedràtic del Departament de Ciències Fisiològiques en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona

L’educació científica constitueix la base més ferma d’una bona formació professional. 
L’actual percepció dels professors universitaris “publish or perish” és ben diferent del que aconsellava Abraham Flexner fa més de 100 anys: “think much, publish little”. El nostre objectiu com a professors universitaris no és únicament la producció científica sinó l’educació científica dels nostres estudiants. La formació científica constitueix la base més sòlida d’una bona formació professional. Educar científicament requereix, per part del professor, un adequat equilibri entre l’activitat de creació científica, la difusió dels nous coneixements i la transmissió als alumnes de la informació científica. No es tracta únicament de transmetre informació estructurada científicament, d’acord amb les relacions causa-efecte, sinó també, i essencialment, de comunicar l’emoció de descobrir i ensenyar les implicacions socials de les descobertes. La utilització de les noves tecnologies de la comunicació permet una aproximació més individualitzada al procés intel·lectual del raonament dels alumnes. Fer un seguiment continuat de la maduració intel·lectual dels nostres estudiants forma part dels nous reptes de l’educació superior. 

José Tejada
professor catedràtic de Didàctica i Organització Escolar en el Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona

Perquè i com innovar en la metodologia docent 
El procés de convergència europea en matèria d'educació superior, i en conseqüència, la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) comporten tot un conjunt de canvis molt significatius en quant al disseny, desenvolupament i avaluació curricular, al mateix temps que canvis a la cultura i estructura universitària per donar resposta als reptes que d'aquests se'n derivin. Aquest canvi de paradigma de formació implica, entre d'altres, nous protagonismes de l'alumnat i del docent, nous rols i competències professionals. 
Estem dins d'una dinàmica innovadora que afecta considerablement als professionals de l'educació i a la seva formació. En aquest context de canvi i innovació, es pretén reflexionar sobre el perquè i com innovar la metodologia docent, propiciant claus per a l'assumpció de noves estratègies metodològiques innovadores, des de la seva tipologia fins les condicions pel canvi metodològic.

María Martínez
Sotsdirectora d'innovació de l'ICE i professora titular del Departament d'Enginyeria Química de ETSEIB, UPC

Projecte RIMA
El Projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge) i l'entorn virtual associat (https://www.upc.edu/rima/), es constitueix al 2007 amb l'objectiu d'aglutinar i visibilitzar tota la innovació educativa que s'està desenvolupant dins la UPC. A l'actualitat, dins el projecte hi ha 15 grups d'interès on el professorat participant comparteix experiències i recursos que es difonen a la resta de la comunitat universitària a través de l'espai virtual.

Presentació de pósters a càrrec de professorat participant al ProFI

Iria Fraga Rivas
Professora del Departament de Màquines i Motors Tèrmics de l'ETSEIAT, UPC
Entrenament continu a l'aula: exemples d'aprenentatge actiu
 
Silvia Illescas Fernández
Professora del Departament de Ciència del Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de l'ETSEIAT, UPC
Introducció de metodologies d’aprenentatge actiu i instruments d’avaluació a l’aula
 
Reyna Mercedes Peña Aguilar
Professora del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de l'EUETIB, UPC
Aprenentatge actiu i avaluació freqüent als laboratoris
 
Carla Vintró Sánchez
Professora del Departament D'Organització d'Empreses de l'EPSEM, UPC
Experiències en el marc del programa ProFI: desenvolupament del dossier docent

profi_2008.gif