Comparteix:

La formació inicial del professorat universitari com a eina de millora de la qualitat docent - 2013

Dia: 13 de juny de 2013, de 10h a 12:30h | Lloc: Aula Màster. Campus Nord UPC

La formació inicial del professorat universitari
com a eina de millora de la qualitat docent

13 de juny de 2013 |       Aula Màster. Campus Nord UPC

PRESENTACIÓ

L’any 1991 l’ICE va iniciar un programa de formació destinat a ajudar al professorat de la nostra universitat a millorar les seves competències professionals en l’àmbit de la docència, essent una de les universitats pioneres en aquest àmbit.

Fruit d’aquestes primeres experiències, l’any 1999 va néixer el Programa de Formació Inicial de Professorat de la UPC (ProFI), dirigit principalment al professorat novell, però que ha estat obert a tot el professorat que desitgés formar-se en aquests temes.

Prop de 125 professors i professores han passat per les seves "aules" i han rebut la certificació corresponent.

Aquest curs 2012-13 ens toca posar punt i final a tots aquests anys de ProFI i lliurar els últims certificats, per donar pas a altres propostes en formació i aprenentatge que prenen el relleu i que ens han de permetre avançar i millorar en la tasca docent.

DESTINATARIS

Adreçat a tot el professorat de la UPC que estigui interessat en les temàtiques plantejades, i especialment dirigit al professorat que participa o ha participat en el Programa de Formació Inicial de l’ICE.Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:
Maria José Delgado
tel: 93.401.10.78
mjose.delgado@upc.edu

 

PROGRAMA

10:00h – 10:15h Benvinguda i presentació de l’acte

Imma Torra – Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació. ICE

10:15h – 11:00h

La millor metodologia docent


Ferran Marquè
s – Director de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona i Premi a la Qualitat en la Docència Universitària de la UPC 2011. 

En aquesta xerrada defensaré la que jo considero que és la millor metodologia docent i com es pot aplicar. Intentaré argumentar els diferents punts amb exemples personals o propers per tal de poder donar referències clares de motivació i aplicabilitat.

11:00h – 11:45h Professionalitzar la docència

Dr. Amparo Fernández March - Cap de la secció de professorat de l' Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica de València. Presidenta de REDU (Red Estatal de Docencia Universitaria). Professora de la Universitat de Valencia.

Como a la mayoría de los oficios, al oficio de profesor universitario, también le ha llegado el momento de su profesionalización. Ser profesional significa adquirir unos conocimientos, destrezas, actitudes, valores y virtudes propios. Del mismo modo, se requieren unas  condiciones de entrada, y un proceso de progreso a través de modelos de evaluación pertinentes del desempeño profesional, que tengan consecuencias en su carrera.

11:45h - 12:15h Competències del professorat universitari

Imma Torra
– Directora ICE.
12:15h – 12:30h Cloenda i lliurament de diplomes

Xavier Colom
– Vicerector de Docència i Estudiantat.