Comparteix:

Eines UPC

Destaquem aquí eines d'interès docent desenvolupades a la UPC amb la participació directa de l'ICE, així com l'accés al repositori de materials docents en obert desenvolupat pel Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC i altres eines UPC.

Portal amb eines i recursos per editar i publicar continguts acadèmics

El projecte Mediatic ofereix un servei per a la creació, indexació, publicació i difusió de recursos en format audiovisual.

Adaptació puntual de l'enquesta que va ser desenvolupada pel professor Herb Marsh. El SEEQ (Students' Evaluations of Educational Quality) és un qüestionari que permet recollir l'opinió dels estudiants sobre una assignatura.

Materials docents en format digital, disponibles en obert, per assignatures d'experimentació en química. Vídeos desenvolupats per professorat implicat en el grup de Recursos per a la didàctica de la Química (GReDiQ) del projecte RIMA.

Recurs d'expressions i vocabulari docents en anglès, català i castellà. Desenvolupat conjuntament per l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) i pel Servei de Llengües i Terminologia (SLT).

Virtual learning environment with multimedia materials that will help you learn and practise English