Extracte de la normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de la UPC per a professors

Extracte de la normativa acadèmica (CURS ACADÈMIC 2011-2012). Selecció dels articles que afecten especialment el professorat. Documentació elaborada pel Servei de Gestió Acadèmica de la UPC.