Comparteix:

Presentacions ICE - 2014

2014

 • Publicar en docència: com es pot fer recerca en educació i no morir sense el sexenni
  Universitat de les Illes Balears - Palma de Mallorca - Novembre 2014

   

 • Publicaciones científicas en educación
  JENUI 2014 (XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática) - Oviedo - Juliol 2014

 • Hacia un modelo de calidad de las prácticas externas
  Pòster que ha obtingut el 1er premi CIDUI-AQU, com a millor pòster 2014 del CIDUI
  CIDUI (Congrés Internacional de Docència Universitària I Innovació) - Tarragona - Juliol 2014

 • CLILing at university: Insights from the lecturer training programme at the Universitat Politècnica de Catalunya
  HEPCLIL (Higher Education Perspectives on Content and Language Integrated Learning) - Universitat de Vic - març 2014