Destacats

25.jpg

Creació Unitat de Gestió i Suport ICE-IS.UPC


En la seva reunió del 5 de novembre el Consell de Govern de la UPC va aprovar la creació de la Unitat de Gestió i Suport ICE – IS.UPC que aglutina el PAS de l'Institut de Ciències de l’Educació i l'Institut de Ciències i Tecnologia de la Sostenibilitat i que s’ha creat per donar suport al disseny, planificació i desenvolupament de projectes i a la gestió i serveis d’ambdós instituts, als seus equips de direcció i als seus usuaris.

La nova unitat està ubicada a l’edifici Vèrtex i distribuïda entre la planta 0: Secretaria, Administració i Àrea TIC i la planta 1: Direcció i Àrea Tècnica

Nous Sotdirectors a l'ICE


A partir d'aquest curs acadèmic 2012-2013 l'ICE compta amb dos nous sotsdirectors, el Dr. Francesc Pozo i la Dra. Silvia Illescas, que assumeixen respectivament les sotdireccions d'innovació docent i de formació de l'Institut de Ciències de l'Educació.
Més informació

     Reunió interlocutors de ICE en els centres docents

El passat 19 de desembre va tenir lloc la reunió anual amb els interlocutors de l’ ICE en els centres docents.

En aquesta reunió, la directora de l’ ICE va presentar les línies prioritàries d’actuació de l'institut per a l’any 2013 i va fer una anàlisi del grau d’execució de les actuacions fixades com a prioritàries per al 2012.

Com a prioritat per al 2013 cal destacar la realització, l'anàlisi i la valoració de la primera edició del programa de formació "Pràctica i innovació en docència universitària" i la difusió de bones pràctiques docents.

Butlletí RIMA - Desembre 2012

Al mes de desembre del 2012 es va publicar i difondre la tercera edició del Butlletí del Projecte RIMA, amb l’objectiu de donar a conèixer i difondre les actuacions dels diferents grups de recerca i innovació en metodologies d’aprenentatge dins del marc d’aquest projecte.

 

 

Podeu consultar l'última edició del butlletí en el següent enllaç:

Enllaç al butlletí

Reunió de la Junta de l’ICE

El passat 9 d’octubre es va celebrar una sessió ordinària de la Junta de l’ICE, presidida pel rector, en la que es va realitzar un repàs de les activitats realitzades durant el curs 2012 i es van presentar les línies prioritàries d’actuació de l’institut per a l’any 2013.

•    Butlletí RIMA