Innovació docent

25.jpg

Dues columnes de text

Revista JOTSE - Call for papers

Resultats Atenea Labs

La revista JOTSE convida a enviar articles sobre experiències docents a les aules. Es prioritzaran aquelles experiències docents desenvolupades en matèries, grups de matèries o titulacions de les àrees científiques i tecnològiques. Es desitja que els articles posin de manifest millores implementades durant el procés d'aprenentatge o durant la investigació sobre la docència. 

Termini de lliurament de manuscrits: 15 gener 2013 
Retorn de la revisió: 15 febrer 2013 
Termini de lliurament de la versió final de l'article: 1 març 2013 
Publicació: 20 març 2013

www.jotse.org

En la 3ª convocatòria d’ATENEA Labs 2012/2013 s’han acceptat 5 propostes referents a temàtiques d’iniciativa pròpia i s’han conformat 6 grups de treball.

Podeu veure el detall de les propostes i grups de treball, així com la informació sobre l’entorn d’ATENEA Labs i la convocatòria a la web d’Informació del Campus Virtual de la UPC.

[+ informació]

Enquestes professorat a Atenea


Us mostrem els resultats de l’enquesta realitzada al professorat durant el mes de març de 2012 fent la comparativa amb la realitzada l’any 2009. 
Comparativa sobre l’ús del campus virtual ATENEA (1/2). [Escala 1:gens, 5:molt]Comparativa sobre l’ús del campus virtual ATENEA (2/2). [Escala 1:gens, 5:molt]


Píndola formativa ATENEA

Guia ràpida ATENEA 6

Aquesta píndola explica breument funcionalitats bàsiques de la versió 6 d’ATENEA, que ha estat posada en explotació aquest curs 2012 - 2013.

Aquest document és una aportació de Pere Cruells i Piedad Guijarro de la Secció de Matemàtiques i Informàtica – ETSAB – UPC.

Títol: Guia ràpida d’ATENEA 6
Nivell: Bàsic

Si us interessa tenir accés a més informació sobre el funcionament d'ATENEA podeu adreçar-vos al curs "Suport al professorat" del campus ATENEA

Observatori de pràctiques docents

Enguany, l'ICE ha posat en marxa la segona fase de l'"Observatori de pràctiques docents" iniciat al 2007, el qual té com a objectiu contribuir a l'impuls, l'anàlisi i la reflexió envers les pràctiques docents a la UPC. A través d'aquest estudi es preveu obtenir, de forma periòdica, informació detallada i evolutiva d’aquestes qüestions.

Els seus àmbits d'estudi es concreten en:
  1. Competències i Objectius
  2. Programació
  3. Estratègies d’Ensenyament – Aprenentatge
  4. Avaluació
  5. Formació docent
La configuració i consolidació de l’Observatori com a mecanisme que, de forma periòdica, permeti l’obtenció de dades referents a les pràctiques docents, obeeix a diferents finalitats:
    • Disposar d’informació suficient per abordar, juntament amb els centres docents i els departaments, plans específics de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge (competències i objectius, programació, estratègies d’ensenyament – aprenentatge i avaluació).
    • Formular, a partir dels resultats extrets, estratègies eficients d’actuació per facilitar el procés d’adaptació a un model d’ensenyament centrat en l’aprenentatge de l’estudiant.
Durant el 2012 s’ha passat l’enquesta al professorat coordinador d'assignatures del curs 2011-2012. El termini de resposta ha estat del 10 de desembre de 2012 i en aquests moments s'està treballant en l'anàlisi i interpretació dels resultats que es publicaran en el web de l'ICE i dels que informarem en el proper butlletí.