Formació

25.jpg


Formació PDI

Pla quadrimestral formació PDI

El professorat de la UPC té actualment a la seva disposició la planificació d’activitats formatives per al període gener – abril de 2013. Aquesta planificació s’anirà ampliant amb més activitats en resposta a les demandes que arribin a l'ICE des dels centres docents i del professorat de la UPC.  

Tota la informació es pot consultar a l'enllaç següent:
Planificacio-dactivitats-formatives-per-al-pdi-upc

Si esteu interessats/des a rebre informació puntual de les diferents activitats a mesura que es vagin programant, us podeu inscriure a la llista de distribució

Formació en ATENEA 6

Per ajudar a l’adaptació dels usuaris a la nova versió de la plataforma ATENEA, és va planificar i executar una formació específica on es ressaltaven els canvis més significatius entre la versió anterior i la més nova. D’aquesta acció formativa/informativa, d’hora i mitja de durada, és van realitzar 8 edicions repartides en els diversos campus de la UPC i van participar més de 200 professors/es.

 

Així mateix, tota la formació en ATENEA s’està adaptant a la nova versió.

 

Formació Professorat de Secundària

Programa de Formació científica, tecnològica i matemàtica (CTM)

Per al curs 2012-2013, la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb l’ICE de la UPC desenvolupen un Programa de Formació científica, tecnològica i matemàtica (CTM) dirigit al professorat d’educació secundària dels àmbits de la ciència, la tecnologia i les matemàtiques disposat a posar la formació rebuda al servei del centre, amb la finalitat d’aplicar-la a l’aula i millorar els resultats de l’alumnat.

Els objectius d’aquest programa són:

 • Apropar els centres docents a la recerca científica, tecnològica, matemàtica i didàctica i, també, a la realitat social, econòmica i cultural
 • Facilitar el contacte del professorat amb institucions vinculades a la ciència i a la tècnica per tal d’enriquir la seva tasca docent
 • Contribuir a millorar els resultats educatius impulsant metodologies que promoguin la recerca, la creativitat i l’enginy de l’alumnat
 • Aportar idees i recursos per millorar la comunicació científica i per introduir dinàmiques escolars que potenciïn l’interès per la ciència i la tècnica

 

Les activitats pròpies de la UPC que s’han portat o es portaran a terme dins aquest programa són:

 • Conferència Visió general del la recerca científica, a càrrec d’en Francesc Xavier Gil Mur, Vicerector de Política Científica de la UPC.
 • Exposició del treball guanyador del 12è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat, Teli: un projecte d’autosuficiència energètica, a càrrec del seu autor l’Eduard Serrahima ex alumne del Col·legi Sant Miquel de Barcelona i actualment estudiant de l’ETSEIB.
 • Robots. Del concepte a l'aplicació, realitzada a la FIB. Nanotecnologia a la UPC, realitzada en el Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE).
 • Visita al Centre Català del Plàstic: temes d’actualitat de recerca en plàstics.
 • Programació amb Scratch. Una eina pel raonament i la creació. Es realitzarà a la FIB.
 • Supercomputació a la UPC. Es realitzarà al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).
 • Aplicacions innovadores de la tecnologia tèxtil: aplicacions tècniques. Es realitzarà a l’Institut d'Investigació Tèxtil i de Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER).

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Aquest curs 2012-13 s’inicia la 4a edició del màster universitari que capacita per exercir com a docent en les etapes de secundària obligatòria, formació professional i ensenyament d’idiomes. El nombre d’alumnes es de 111, repartits en les tres especialitats que oferta la UPC: Matemàtiques, Tecnologia i Formació Professional. D’aquests 111 estudiants matriculats, 87 són alumnes de nou accés i 24 corresponen a estudiants que ja havien matriculat crèdits en aquest màster amb anterioritat.

En aquests moments els estudiants als que els correspon presentar el treball de fi de màster el juny de 2013, estan començant a treballar en la proposta i definició del seu treball coincidint, a més a més, amb la realització de les pràctiques en centres de secundària. Donat que el curs es pot realitzar en 1 ó 2 anys acadèmics (segons els ETCS que es matriculen), del nombre total de matriculats, 90 opten a presentar i defensar TFM.


Accés a la web del Màster

 


Dues columnes de text

Pràcticum Màster - Els centres col·laboradors

Durant aquest curs 2012/13 col·laboren en el pràcticum del Màster de secundària un total de 61 centres docents distribuïts per tota Catalunya. El model de pràcticum de la UPC es caracteritza per apropar als estudiants al seu territori. La majoria es concentren en Barcelona ciutat, Baix Llobregat i comarques però també comptem amb la col·laboració de centres del Vallès Oriental i Occidental, Maresme així com de Girona, Lleida i Tarragona.

 


Formació en Anglès per a la Docència

Per a l'any 2013, l'ICE continua oferint el curs per a la Docència en anglès de 18h de durada, adreçat prioritàriament al PDI que imparteix docència en anglès o s'està preparant per a fer-ho. Aquest curs incorpora quatre aspectes: 

 • Metodologia de docència en en una altra llengua (integració de continguts i d’idioma)
 • Millora de l’idioma (en context docent: vocabulari, expressions, dinamització de la comunicació)
 • Microteaching (microexperiències de docència en anglès)
 • Pautes per a la millora (recursos externs)

Es pot adaptar a les necessitats de cada centre docent de la UPC que el demana. També per al 2013, es preveu incorporar adaptacions per ajustar al màxim els cursos del programa de formació en anglès a les necessitats concretes de les assignatures que s'estan impartint en anglès als diferents centres.