Editorial

Capçalera Butlletí ICE

 

Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2010 a la UPC

Sessió inaugural CIDUI 2010
El CIDUI és un congrés interuniversitari centrat en l'àrea de la docència i la innovació. En la sisena convocatòria s'ha consolidat amb una gran acceptació per part del professorat fins arribar a tenir més de 900 assistents i entorn a 700 sol·licituds de presentació de comunicació. Fins ara s'ha realitzat en diferents universitats i llocs de Catalunya. El tret més característic d'aquest congrés és la participació implicada de les vuit universitats públiques catalanes.

Els seus objectius són:
  • Fomentar l'intercanvi d'experiències docents
  • Contribuir a la millora de l'activitat docent en les universitats
  • Afavorir la cooperació i l'intercanvi entre universitats i xarxes en temes de qualitat docent
El pròxim se celebrarà al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya els dies 30 de Juny i 1 i 2 de Juliol.
El lema general es "Nous espais de qualitat en educació superior. Una anàlisi comparada i de tendències". Els àmbits temàtics preferents són: Avaluació i qualitat en educació superior, Dinamització de grups d'interès, d'innovació i/o recerca en educació superior, Planificació, estratègies i recursos docents a l'aula universitària, L'aprenentatge autònom dels estudiants i La internacionalització en l'educació superior.

En moments de canvi cap al model europeu en el qual estan immerses totes les universitats, compartir i analitzar les diverses experiències de professors de múltiples àrees de coneixement i de diferents procedències, li dóna una especial rellevància a aquest congrés. És també un lloc de trobada en el qual els docents tenen l'oportunitat d'intercanviar idees i inquietuds, experiències innovadores dissenyades i assajades per professors que, sense ésser de la mateixa especialitat, són aplicables també en la seva facultat o escola.

El gran suport que rep aquest congrés per part de totes les universitats organitzadores, i l'elevat nombre d'assistents és una clara evidència que existeix un gran interès per millorar la qualitat de l'aprenentatge dels alumnes universitaris des de molts àmbits universitaris.

Considero fonamental que segueixin existint espais com aquest per a l’intercanvi d'experiències, per a la difusió d'idees innovadores en el camp de l'educació superior i per al reconeixement d'aquells professors que treballen, moltes vegades sense el suport suficient, per a aconseguir una docència de qualitat i millorar els resultats d'aprenentatge dels seus alumnes.

 

Ignacio del Corral Manuel de Villena
Sotsdirector
Institut de Ciències de l'Educació