Innovació docent

butlleti2.jpg

 

Columna Suport

Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes)

fotoMostraQuantum LEAP és un material desenvolupat conjuntament per professorat de la UPC, de la Universitat de Lleida i de la Universitat Rovira i Virgili. Aquest recurs per a l’aprenentatge de l’anglès permet a l’usuari accedir a diferents activitats dissenyades entorn d’uns mòduls sobre temes d’interès tecnològic i segons una pauta que detalla les competències que es treballen a cada mòdul.
 

Dues columnes de text

Nous grups temàtics treballant en el projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge)

Nova publicació ICE:
monogràfic sobre el dossier d'aprenentatge (portafoli de l’estudiantat)

El grup d’interès sobre qualitat a l’aula (GIQUAL) i el grup d’interès sobre matemàtiques (GRIMATH) són els darrers grups d’interès que s’han constituït dintre del projecte RIMA i que estan operatius des del 2009.

Per accedir als objectius i plantejament dels grups, vegeu els següents enllaços:

Aquest grup també disposa d'un espai a
http://grimath.ning.com/
Tercer monogràfic de la col·lecció de l’ICE sobre temes d’interès docent.

El monogràfic sobre el portafoli de l’estudiantat detalla les característiques d’aquesta eina de docència i aprenentatge i en formula els avantatges i les limitacions amb les que es trobar el professorat a l’hora de decidir integrar-la al seu plantejament docent.

Icono PDF Accés al monogràfic

Programa Enginycat

El programa Enginycat és una iniciativa del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa que te com a objectiu impulsar la innovació tecnològica des de la formació científica i tècnica.
 
Dins d'aquest programa s'engloba el Pla de Mentors-Enginycat, que sorgeix de la necessitat de millorar l'acolliment dels nous estudiants universitaris d'enginyeria mitjançant la incorporació d’estudiants dels darrers cursos en el rol de tutor-mentor dels estudiants novells.
 
La UPC ha escollit un model de mentoria en que l'estudiant-mentor ajuda als seus mentoritzats en l'àmbit acadèmic, donant sessions de suport a grups reduïts i sota el guiatge d'un professor tutor. Com a suport a les sessions presencials que realitzen els mentors es disposa d'un campus virtual (comú a totes les universitats implicades) que es gestiona i coordina des de l'ICE.

Dades referents a la UPC i el percentatge respecte al total del programa de mentories

Taula resgistres
Mentors Enginycat UPC Total% sobre el total
Sol.licituds presentades  499 75765,92%
Beques concedides 230 34766,28%
Renúncies 27 3675,00%
Subtitucions 8 1172,73%
      
Total estudiants mentoritzats 1.380 2.1001
 

Dues columnes de text

II Conferència Internacional sobre ètica i valors humans en enginyeria

Píndola formativa ATENEA

Com fer seguiment dels fòrums d'un curs
El passats dies 2, 3 i 4 de març va tenir lloc a Barcelona la Segona Conferència Internacional sobre ètica i valors humans en enginyeria, organitzada per la Càtedra Victoriano Muñoz Oms i a la qual van assistir professionals de reconegut prestigi dins l'àmbit universitari, econòmic i empresarial,  així com diverses unitats i serveis de la UPC.

A més a més de col·laborar en la seva organització, l'ICE va participar activament a la taula rodona  titulada "Formació en valors i en actituds per a l'enginyeria. Unes mirades particulars i envers les metodologies" on vam presentar el treball que actualment estem duent a terme per integrar, dins la competència genèrica Sostenibilitat i compromís social, dimensions pròpies del compromís social com són els valors humans, la cooperació per al desenvolupament, la igualtat de gènere i la accessibilitat.
La píndola explica què hem de fer per conèixer quantes i quines aportacions noves tenim des de l'última vegada que vàrem llegir qualsevol dels fòrums d'un curs.

Aquesta opció permet escollir individualment els fòrums que volem fer el seguiment.

Títol: Com fer seguiment dels fòrums d'un curs
Nivell: Bàsic


Si us interessa tenir accés a totes les píndoles podeu adreçar-vos al curs "Suport al professorat" del campus ATENEA.