Comparteix:

Destacats

butlleti2.jpg

 

Dues columnes de text

Reunió amb els interlocutors de l'ICE

Reunió de la Junta de l’ICE

El passat 21 d’abril va tenir lloc una reunió de coordinació amb els interlocutors de l’ICE en els centres docents. L’objectiu d’aquesta reunió va ser, d’una banda presentar un balanç de les activitats realitzades durant l’any 2009 en el marc del pla de formació del PDI així com les principals línies d’actuació previstes per a l’any 2010  i, per l’altra, fomentar la coordinació i el treball conjunt amb els centres per adaptar al màxim l’oferta d’activitats de l’ICE a les necessitats concretes del professorat.

Una de les constants en les línies d’actuació de l’ICE aquests darrers anys és l’apropament als centres docents. En aquest sentit, la figura de l’interlocutor de l’ICE als centres es clau per assegurar una oferta formativa adequada a les necessitats formatives i d’assessorament pedagògic de cada centre. A més de recollir i fer arribar a l’ICE les necessitats formatives del seu professorat, l’interlocutor és responsable de  fer difusió de l’oferta d’activitats entre el professorat del seu centre i de fer arribar al seu equip directiu les activitats formatives que es duen a terme al centre i la seva valoració.
El passat 25 de febrer es va celebrar una sessió ordinària de la Junta de l’ICE, presidida per la directora de l’ICE per absència del rector, en la que es va aprovar la liquidació del pressupost, la memòria d’actuacions de 2009 i la proposta de pressupost de 2010.

Un dels elements destacables d’aquest nou pressupost és l’increment del 50% de la partida destinada a formació del PDI de la UPC, amb una dotació de 330.000 €, dels quals 30.000 € corresponen a fons específics per a la formació del personal de l’administració gestionats per l’Escola de l’Administració Pública.  La resta dels fons addicionals són aportats per la UPC i tenen la finalitat principal de donar resposta a la formació en anglès i en prevenció de riscos laborals.

En quant a la memòria d’activitats de 2009 els aspectes més importants són, d’una banda  l’increment de tots els indicadors relatius a la formació del  PDI de la UPC:  141 activitats,  que han comptat amb 2.559 participants i han suposat 11.660 hores de formació, xifres que representen increments del 40%, 52% i 32% respectivament respecte  a l’any 2008 i d’altra banda la difusió de la innovació docent que es fa a la UPC mitjançant les activitats realitzades en el marc del projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge).

Recull de Premsa
Entrevistes a Imma Torra


Durant els primers mesos d'aquest any 2010, l'ICE ha aparegut en diferents diaris, mitjançant tres entrevistes realitzades a la Directora de l'ICE, Imma Torra.

A continuació posem a la vostra disposició els enllaços a les entrevistes publicades en premsa

ATENEA Labs

Recentment s’ha tancat la 1ª Convocatòria d'ATENEA Labs. La convocatòria està dirigida a tot el professorat de la UPC que estigui interessat en treballar en nous aplicatius i funcionalitats de millora de l'ús d'ATENEA a l'àmbit de la docència.


Les 16 propostes acceptades estan publicades al web del servei Atenea i cobreixen les següents temàtiques:

•    Qüestionaris
•    Laboratoris virtuals i remots
•    Gestió flexible de grups
•    Disseny d’enquestes
•    E.portfoli
•    Cercador catàleg biblioteques
•    Mòdul NWiki

Actualment, el professorat responsable de les propostes ha començat a realitzar les proves en aquest nou espai de treball independent del campus virtual ATENEA per tal de no interferir en el funcionament normal del campus.

CAPMD 2010

Convocatòria d’Ajuts a Projectes de Millora de la Docència

El passat diumenge 9 de maig s'ha tancat el termini per a la presentació de projectes de millora de la docència.
En aquesta convocatòria s'han rebut un total de 78 projectes i, en compliment de les bases de la convocatòria, la previsió és que estigui resolta en un termini màxim de 90 dies a partir d'avui.

Es poden consultar les dades de les convocatòries anteriors a http://ajutsmd.upc.edu/