Formació per a la Direcció i la Coordinació

La formació en l’àmbit de la direcció i coordinació s'adreça al PDI que ha de portar a terme tasques de coordinació i/o direcció d’equips de treball o que està interessat en la millora de les seves habilitats en aquest àmbit.

 

Oferta Formativa