Comparteix:

Formació acord SBPA

L'ICE i el SBPA consoliden la seva relació de col·laboració

L'ICE i el SBPA han elaborat conjuntament un pla de treball pel 2019-2020 per tal d'aprofitar les biblioteques com a serveis clau per la qualitat i millora de la docència.

La creació d'una biblioteca docent i d'innovació docent per al professorat, passant per incrementar la presència de les biblioteques en Atenea, fins a la programació de cursos pel PDI i pels doctorands, són objectius d'aquest pla.

 

Oferta Formativa