Comparteix:

Formació per a la Recerca i la transferència de resultats

Activitats adreçades a la millora dels coneixements i les habilitats del PDI en el camp de les metodologies per a la recerca, el tractament de la informació, la redacció d'informes tècnics, etc., com a suport a l'activitat investigadora i a la difusió dels resultats.

 

Oferta Formativa