Comparteix:

Formació en Prevenció de Riscos Laborals i Formació per l'ús de desfibril.ladors

Formació en Prevenció de Riscos Laborals
D’acord amb la Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre), que estipula en un dels seus punts que tots els treballadors han de rebre formació sobre els riscos i les mesures de seguretat associats al seu lloc de treball, i en col·laboració amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de la UPC s’ofereix un curs de formació bàsica i la possibilitat de formació més específica mitjançant ASPY Formación (podeu accedir clicant damunt el logo).


Formació per l’ús de desfibril·ladors
Donat que la UPC posa a disposició de la comunitat universitària 30 desfibril·ladors semiautomàtics distribuïts per tot el territori que gestiona, l’ICE, ofereix periòdicament formació en aquest àmbit.

Oferta Formativa