Comparteix:

Col·lecció de revistes

En aquest apartat presentem una selecció de revistes de docència i innovació universitària en els àmbits propis de la Universitat Politècnica de Catalunya. La selecció està ordenada alfabèticament i s'hi inclou el factor d'impacte, el quartil i el rang (posició i nombre total de publicacions) en funció de la base de dades i la categoria. Les bases de dades són:

  • Journal Citation Reports (JCR) que poden ser indexades en el Science Edition (SCIE) i Social Science Edition (SSCI)

  • Scimago Journal & Country Rank  (SJR)

Aquests paràmetres fan referència a l'última actualització de les bases de dades al JCR i SJR (la 2016, apareguda en setembre de 2017). També s'indica l'ISSN, l'enllaç a la web de la revista i l'enllaç web per accessibilitat des de la UPC. A més, s'ha agregat l'enllaç web per IBRA i els punts PAR.

La llista s'actualitza un cop l'any.

A continuació, es poden consultar les revistes seleccionades de diferents maneres: en un llistat únic, classificades per diferents àmbits i mitjançant la cerca avançada.

 

Llistat complet de revistes seleccionades relacionades amb la docència i innovació en els àmbits d'arquitectura, d'enginyeria i ciències, d'educació universitària (genèric).

Cerca avançada del llistat de revistes seleccionades.Com fer la cerca avançada?

La consulta s'ha de fer seleccionant:

    1. Filtra els resultats
    2. Selecciona les etiquetes d'interès (Ctrl + click sobre les etiquetes)
També podeu buscar la revista d'interès amb la barra de cerca.