Arquitectura

En aquest apartat presentem una selecció de revistes de docència i innovació universitària en l'àmbit de l'arquitectura. El llistat està ordenat alfabèticament i s'hi inclou el factor d'impacte i el quartil. En la fitxa de cada revista (Click sobre el nom de la revista) es troben altres paràmetres com l'ISSN, l'enllaç a la web de la revista, accessibilitat, punts PAR i paraules clau.

Factor d'impacte: 5.296 - Quartil: Q1(4/263) (JCR SCIE; Computer science, interdisciplinary applications); Q1 (4/235) (JCR SSCI; Education and educational research)

Factor d'impacte: 2.133 - Quartil: Q2 (28/91) (JCR SCIE; Multidisciplinary engineering); Q2 (24/50) (JCR SCIE; Manufacturing Engineering)

Factor d'impacte: 2.638 - Quartil: Q1(7/42) (JCR SCIE; Education, scientific disciplines); Q2(30/91) (JCR SCIE; Multidisciplinary engineering); Q1(42/263) (JCR SSCI; Education and Educational Research)